انجام پایان نامه

 

 

 

مدیریت تکنولوژی

ضرورت وجودی و نياز کشور

    فناوری عامل پيشرفت کشورهای توسعه يافته و عامل حسرت کشورهای در حال توسعه است. امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد. فناوری چه درونزا و مبتنی بر فعاليتهای تحقيق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برونزا تلقی شود، مستلزم مديريت بر فرآيند انتقال و توسعه فناوری است. رشته مديريت فناوری (تکنولوژی ) يکی از رشته های بين رشته ای است که برای کسب و ارتقای توانمندی مديريتی دانش آموختگان رشته های علوم مهندسی و همچنين استفاده از توانمندی دانش آموختگان بعضی از رشته های علوم انسانی در حوزه های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی (علوم حوزوی) مرتبط با فناوری و صنعت طراحی گرديده است. در اين رشته دانشجويان با حوزه های مختلف مديريت فناوری نظير پيش بينی فناوری، انتخاب فناوری، انتقال فناوری، توسعه درونزای فناوری، صدور فناوری، بهره برداری و اقتصاد از فناوری آشنا می شوند.

 

  قابليتها و تخصصی که دانش آموختگان در رشته مديريت فناوری کسب می نمايند.

  · دستيابی به درک يکپارچه از موضوعات مرتبط با مديريت و مهارت در بکار گيری آنها

  · توليد ايده های راهبردی و تحول آفرين در حوزه فناوری، تحقيق، توسعه و صنعت

  · شناخت تحليلی فناوری بويژه فرآيند انتقال و توسعه فناوری

  · دستيابی به ديدگاه کلان مديريتی ، اقتصادی، فنی در حوزه فناوری

  · دستيابی به ديدگاه تجاری سازی و چند منظوره سازی فناوری دانش بنيان

  · کسب آمادگی برای تبديل ايده های نوآورانه و محصولات نمونه سازی شده به فرآيند کارآفرينی

  · توان ارائه مشاوره در حوزه های بين مديريت و مهندسی و فناوری

  · پرورش مديرانی که اشراف به دانش پيش بينی، ارزيابی ، انتخاب، انتقال، تحقيق و توسعه، نوآوری، تجاری سازی و صادرات فناوری پيدا نموده اند.

  · توان مشارکت در ايجاد ارزش افزوده و ارتقای بهره وری واحدهای تحقيق و توسعه، فناوری و توليدی

  

عناوين برخی از محورهای تخصصی رشته مديريت تکنولوژی

 • مديريت انتقال فناوری
 • مديريت کارآفرينی
 • مديريت توسعه فناوری
 • مديريت پروژه های تحقيق و توسعه
 • مديريت پيش بينی و انتخاب فناوری
 • مديريت طراحی فناوری
 • مديريت، تحقيق و توسعه
 • مديريت تجاری سازی و چند منظوره کردن فناوری

  مشاغل و صنايع و حوزه هايی که دانش آموختگان علاقمند اين رشته می توانند در آن موفق باشند.

 • مديريت واحدهای تحقيق و توسعه (R&D)
 • مديريت شرکتهای مهندسی با تأکيد بر خدمات مهندسی
 • مديريت پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد فناوری
 • مراکز تحقيقات مهندسی و طراحی مهندسی
 • مديريت واحدهای انتقال فناوری و توسعه داخلی
 • مديريت شرکتهای دانش بنيان و فن بازارها

  فهرست دروس کارشناسی ارشد مديريت فناوری و گرايشهای مختلف آن

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پيش نياز يا زمان ارائه درس

  نظری

  عملی

  جمع

  1

  تئوری های اقتصادی و سير تحول تکنولوژی

  2

  34

  -

  34

  ندارد

  2

  تکنولوژی و توسعه

  2

  34

  -

  34

  "

  3

  تئوريهای نوآوری مدلها، فرآيند ها و سياستها

  2

  34

  -

  34

  "

  4

  پيش بينی تکنولوژی

  2

  34

  -

  34

  "

  5

  ارزيابی تکنولوژی

  2

  34

  -

  34

  "

  6

  مديريت رفتار سازمانی پيشرفته

  2

  34

  -

  34

  "

  7

  نظريه های مديريت پيشرفته

  2

  34

  -

  34

  "

  8

  مديريت استراتژيک صنعتی

  2

  34

  -

  34

  "

  9

  مديريت توليد پيشرفته

  2

  34

  -

  34

  "

  10

  سيستم های اطلاعاتی مديريت تکنولوژی

  2

  34

  -

  34

  "

 

  فهرست دروس کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی گرايش استراتژی های توسعه صنعتی (دروس تخصصی)

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پيش نياز يا زمان ارائه درس

  نظری

  عملی

  جمع

  1

  مزيتهای نسبی در رابطه با اولويت های سرمايه گذاری

  2

  34

  -

  34

 

  2

  مدلهای توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و در حال رشد

  2

  34

  -

  34

 

  3

  نقش دولت ها در راهبری توسعه

  2

  34

  -

  34

 

  4

  پروژه ترم

  2

 

 

 

 

 

  فهرست دروس کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی- گرايش نوآوری تکنولوژی (دروس تخصصی)

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پيش نياز يا زمان ارائه درس

  نظری

  عملی

  جمع

  1

  نظام ملی نوآوری

  نوآوری و رشد

  2

  34

  -

  34

 

  2

  تکنولوژی های نو و محيط زيست

  2

  34

  -

  34

 

  3

  نوآوری و تغييرات تکنولوژی

  2

  34

  -

  34

 

  4

  پروژه ترم

  2

 

 

 

 

  

  فهرست دروس کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی- گرايش انتقال تکنولوژی (دروس تخصصی)

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پيش نياز يا زمان ارائه درس

  نظری

  عملی

  جمع

  1

  حقوق مالکيت معنوی

  تکنولوژی، تجارت و توسعه

  2

  34

  -

  34

 

  2

  مدلهای انتقال تکنولوژی

  2

  34

  -

  34

 

  3

  سرمايه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی

  2

  34

  -

  34

 

  4

  پروژه ترم

 

 

 

 

 

  

  فهرست دروس کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی- گرايش سياستهای تحقيق و توسعه (دروس تخصصی)

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  ساعت

  پيش نياز يا زمان ارائه درس

  نظری

  عملی

  جمع

  1

  برنامه ريزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی اولويت و نيازهای تحقيقاتی

  2

  34

  -

  34

 

  2

  ارتباط مراکز علمی و صنعتی

  2

  34

  -

  34

 

  3

  سازمانهای تحقيق و توسعه و پارکهای تحقيقاتی صنعتی

  2

  34

  -

  34

 

  4

  پروژه ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به بالا

پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت

فرایند انتخاب موضوع تا دفاع نهایی از پایان نامه مدیریت در گرایش‌های مختلف، برای بیشتر سیستم های دانشگاهی در ایران تقریبا مشابه تمام سیستم های آموزش عالی دنیا  یک پروسه مشخص  و تعریف شده را در بر می گیرد. روند تهیه و ارائه پایان نامه مدیریت، فرایند چند مرحله‌ای در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دکتری است که البته چنان دشوار است که ذهن دانشجویان را تماما معطوف به خود کرده است. به این جهت همه اساتید موظف هستند که به دانشجویان برای ارائه و انجام پایان نامه موفق در رشته های مختلف همچون مدیریت و در گرایش های مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی،  مدیریت تحول،مدیریت  صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی و سایر گرایش ها کمک و راهنمایی لازم را ارائه نمایند.
مسلم است که در دانشگاه های مختلف میزان سخت گیری و کمک استادهای راهنما به دانشجویان برای انتخاب موضوع، انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت متفاوت می باشد.

در برخی موارد استاد راهنما و اساتیدی که اصطلاحا مشاور نامیده می شوند خودشان برای دانشجو موضوع پایان نامه را انتخاب کرده و سپس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، بر اساس عنوان مشخص شده اقدام به تنظیم پروپوزال مربوط به پایان نامه خود  می کنند که این کار می تواند مزایایی برای دانشجو داشته باشد که از آن جمله می توان به اطمینان یافتن از دادن صلاحیت و تایید موضوع پایان نامه توسط اساتید مربوطه اشاره نمود. البته تنظیم پروپوزال مزیت های  بسیاری دارد ولی به صورت کلی هدف از تنظیم پروپوزال را می توان داشتن نقشه راه جهت ادامه‌ی تحقیق و جلوگیری از اتلاف منابع و زمان بیشتر قبل از تایید کامل پایان نامه بیان نمود. بعد از تنظیم پروپوزال ، دانشجوی مربوطه آن را به استاد راهنمای خود ارائه می دهد و پس از تایید نهایی، اجرای پایان نامه و تحقیقات مربوطه انجام می پذیرد.

همه می دانیم که نگارش پایان نامه نیاز به تلاش زیادی دارد که این امر سختی های خودش را دارد. گروه مشاوره پژوهشگران آفتاب آماده است تا با مشاوره و آموزش به شما دانشجویان محترم شما را در این راستا یاری نماید.

خدمات ما عبارتند از :

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی تعیین موضوع پایان نامه، رساله و مقاله

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی تدوین فصول پایان نامه و رساله

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی تدوین مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی

مشاوره و آموزش در خصوص چگونگی طراحی پرسشنامه های علمی

گردآوری داده ها و انجام آنالیز های آماری

انجام آنالیز های ریاضیاتی

ویراستاری پایان نامه

ویراستاری رساله دکتری

و ترجمه متون تخصصی

 

 

با ما تماس بگیرید   09361370426

 پایان نامه مدیریت، پایان نامه مدیریت اجرایی،  پایان نامه مدیریت استراتژیک، پایان نامه مدیریت بازرگانی، پایان نامه مدیریت دولتی، پایان نامه مدیریت  منابع انسانی، پایان نامه مدیریت تحول، پایان نامه مدیریت ورزشی، پایان نامه مدیریت mba، پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی، پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات، پایان نامه مدیریت صنعتی، پایان نامه مدیریت کارآفرینی، پایان نامه مدیریت گردشگری، پایان نامه مدیریت آموزشی